‘Elke vreemdeling een vijand’ en dus juichend de Marokkanen de stad uit bonjouren

Het virus van vreemdelingenhaat
: 21-03-2014 10:11 uur

Op de gemeenteraadsverkiezingsavond juichten aanwezige PVV-ers toen PVV-leider Wilders hen vroeg  of ze meer of minder Marokkanen’’ wilden. Dat moesten er minder worden waarop Wilders verklaarde ‘het te gaan regelen’. Ratio en gevoel leveren altijd strijd met elkaar. Toen ik het onfrisse tafereel aanzag streden beide meer dan ooit met elkaar. Mijn gevoel bracht me namelijk de woorden “Wollt ihr den totalen Krieg?’ van nazipropagandist Jozef Goebbels in herinnering. Ook dat was een ja-nee vraag waarop maar een antwoord op mogelijk was.

Voorbeelden van veel langere periodes van extreme uitsluiting

Toch laat ik me niet verleiden tot het maken van vergelijkingen tussen de PVV en het nazisme van indertijd. Niet alleen omdat je, zoals PvdA leider Samsom terecht opmerkte, dan bij voorbaat het debat verliest, maar ook om andere redenen.

Het ‘sluimerende virus dat elke vreemdeling een vijand’ is beperkt zich namelijk niet tot de slechts 12 jaren dat de nazi’s aan de macht waren. Er zijn andere voorbeelden van veel langere periodes van extreme uitsluiting.

Ferdinand en Isabella ‘regelen’ het

Op 31 maart 1492 viel het besluit in het paleis van het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella over de verbanning van de joden uit het Spaanse koninkrijk. De deadline was 1 juli van dat jaar. Het was de katholieke kerk met in haar kielzog de inquisitie die opriep tot het vertrek van de joden van het schiereiland, omdat, aldus Simon Schama in zijn magistrale boek De geschiedenis van de joden (deel 1) ‘het onmogelijk was gebleken de joden ervan te weerhouden het geloof te ondermijnen van de nieuwe christenen (de tot het christendom bekeerde joden), die ondanks de inspanning van de inquisitie steeds weer in hun oude (joodse) geloof vervielen, en dat de eenheid noch de zuiverheid van de Kerk hun aanwezigheid nog langer kon toestaan (p. 491). En het werd ook echt ‘geregeld’. De joden vertrokken uit Spanje, met verplichte achterlating van vrijwel al hun rijkdommen en bezittingen. Deze exodus is er de reden van dat de joodse cultuur nooit meer in Spanje zou opbloeien. Tot op de dag van vandaag.

De luwte van de islamitische wereld

Opmerkelijk is dat de joden een toevlucht vonden in onder andere de islamitische wereld, of, weer in de woorden van Schama: ‘Die (joodse) muziek zou opnieuw klinken, in Thessaloniki en Tunis, in Smyrna en Constantinopel, in Venetië en Chania’ (p. 495). Ook Amsterdam zou een belangrijk centrum van joodse cultuur worden.

Het virus van vreemdelingenhaat

De geschiedenis van de joden in Europa is een aaneenschakeling van zowel verdrukking en uitsluiting als van groei en bloei. Zij hebben al te vaak kennis gemaakt met de ziekte van vreemdelingenhaat die veroorzaakt wordt door het immer sluimerende virus ervan. Het virus dat welig tierde in de katholieke kerk en later ook in protestantse kerken.

Dat virus is heus niet aan het nazisme, het katholicisme of het protestantisme voorbehouden. We zien het vandaag de dag ook terug in de anti-homowetgeving in Rusland en recent in Oeganda. We zien het bij de permanente discriminatie, ook van overheidswege, van Roma in een land als Slowakije. We zien het bij de etnische zuivering die thans plaatsvindt in Syrië, waar christenen door moslims voor de keuze worden gesteld zich te bekeren tot de islam of te vertrekken. Sanctie is de doodstraf.

Vreemdelingenhaat is mensen eigen en dus universeel. Krijgt die haat vrij baan, dan vindt plaats wat Auschwitz-overlever Primo Levi in zijn Is dit een mens in ongekend heldere en onovertroffen woorden tot uitdrukking bracht:

“Veel mensen, en volken, zijn min of meer bewust de mening toegedaan dat ‘elke vreemdeling een vijand is’. Meestal ligt die overtuiging ergens diep weggestopt, als een sluimerend virus; ze komt alleen in losse, toevallige reacties tot uiting en leidt niet tot een samenhangend gedachtesysteem. Maar als dat wel gebeurt, als het onuitgesproken dogma het uitgangspunt van een sluitende redenering wordt, dan staat aan het eind van de keten het Lager (concentratie- of vernietigingskamp). Het Lager is het product van een met uiterste consequentie in praktijk gebrachte wereldbeschouwing: zolang die wereldbeschouwing bestaat, dreigen ons de consequenties.”

Niets nieuws onder de zon

Er is niets nieuws onder de zon met de opruiende uitspraken van Geert Wilders. De duistere kant van de geschiedenis van de mensheid herhaalt zich. Maar diezelfde mens is niet machteloos en heeft een even grote ervaring in het bestrijden van het virus van vreemdelingenhaat. En dat is de opdracht waar onze samenleving zich meer dan ooit voor gesteld ziet.

Over de auteur: Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter (1959), is geboren op een eiland (Dordrecht) maar is nu wereldburger en neemt elke vorm van extremisme, van PVV tot islam, op de korrel in columns, blogs en desgevraagd in de media. Is in het dagelijks leven arabist aan Tilburg University en heeft maar een grote echte liefde: de Arabische taal.

Reacties:

 1. Primo:

  De meeste mensen haten helemaal geen vreemdelingen J.J., de meeste mensen haten wel allochtoon crimineel uitschot dat de straten terroriseert en wat al decennia lang door de elite wordt bedekt door de mantel der liefde, en het is daar waar Wilders zijn stemmen haalt, eigen schuld dus van die elite, dan hadden zij maar wat meer courage dienen te tonen in het vroegtijdig bestrijden van die overlast.

 2. McRani:

  Primo: Als een moslim partij hetzelfde had gedaan met Joden ipv Marokkanen en ik zou reageren met het volgende:

  #De meeste Moslims haten helemaal geenJoden., de meeste Moslims haten wel Joods Zionistisch uitschot dat de Palestijnen terroriseert en wat al decennia lang door de elite wordt bedekt door de mantel der liefde, en het is daar waar Hamas zijn stemmen haalt, eigen schuld dus van die elite, dan hadden zij maar wat meer courage dienen te tonen in het vroegtijdig bestrijden van die terreur.#

  Zou je de uitspraken van die eventuele moslim politicus in een ander perspectief zien?

 3. Lete:

  De Joden vonden eeuwenlang rust in Amsterdam/Nederland. Totdat de nazi’s kwamen. Nu worden de Joden in Nederland opnieuw belaagd — door Marokkanen. En niet alleen de Joden, ook Nederlanders zijn al decennia lang slachtoffer van een té grote groep schofterige Marokkanen. Er zijn tientallen miljarden en ontelbaar veel mankracht geïnvesteerd om de problemen met deze groep op te lossen. Dat is niet gelukt, integendeel — het Marokkanendrama wordt steeds erger. Als reactie op het onaanvaardbare wangedrag van Marokkanen is de PVV ontstaan.

  Joden waren en zijn modelburgers, zij konden niets uitrichten tegen de haatzaaierij van Hitler en consorten. Marokkanen hebben het helemaal in eigen hand: als die té grote groep ophoudt zich als intoelrante, racistische schoften te gedragen, verdwijnt Wilders vanzelf van het toneel.

  Nederland is niet als Duitsland anno jaren 30. Wij richten ons niet tegen immigranten an sich, wij richten ons tegen de barbaren uit de Rif die zich als schoften gedragen. Riffijnen die in niets lijken op Joden.

 4. McRani:

  Lete: Marokko hebben in Marokko nog meer eeuwen rust gehad dan in Amsterdam/Nederland…….

 5. McRani:

  En Wilders verdwijnt sowieso al van het toneel, hij heeft gister politiek zelfmoord gepleegd

 6. Primo:

  Die suggestie heeft men al zo dikwijls gehoord, die begint enigszins sleets te worden MCRANI, je gewoon gedragen zoals andere allochtone groepen zoals Chinezen en Vietnamezen ook kunnen dan worden jullie ook geaccepteerd net zoals zij. Maar ja, Berber en barbaar hebben nu eenmaal raakvlakken.

 7. shrimpocat:

  JJ laat zich niet verleiden tot een vergelijking met het nazisme, want hij heeft de intellectuele capaciteit om zijn godwin uit het Spanje van los Reyes Católicos te toveren.
  Wat een intens triest en walgelijk stukje, als je Marokkanen moet gaan vergelijken met joden en homo’s om aan je demagogische trekken te komen.

 8. McRani:

  PRIMO: We praten wel na de rechtszaak :)

 9. dick jansen:

  @ Jan Jaap,

  Haat is een te groot woord, ergernis komt meer in de buurt.
  En dan bedoel ik ergernis over het gedrag van een groep, niet over de religie die men aanhangt. Hoewel een en ander misschien wel in verband met elkaar staat.

  Je haalt in je stuk het voorbeeld aan van de Roma. Ik heb een beetje in Oost-Europa gereisd en kan je vertellen dat het de mensen daar (althans die ik heb gesproken) een zorg zal zijn welke godsdienst de Roma aanhangen. Wel ergert men zich, terecht, aan het gedrag van die groep.

  En zo zit het denk ik ook met Marokkanen, Antillianen enz. Er zijn zo langzamerhand net zoveel Polen in ons land als Marokkanen, maar behalve hier en daar een dronken verkeersdeelnemer hoor je daar toch weinig negatieve verhalen over. En het gros werkt ook nog.

  Maar laat ze maar aangifte doen. Gratis reclame voor Wilders in de aanloop naar de EP-verkiezingen. Geert is gehaaider dan ieder andere politicus.

 10. McRani:

  @Lete

  Vanaf 6:00 komt een 2e generatie Marokkaan aan het woord, kijk eens hoe positief zij praat over Marokko…die moet toch gewoon oprotten naar Marokko? En dan nog de omstanders die roepen dat Marokkanen de beste zijn!

  https://www.youtube.com/watch?v=xlytnFAQfEo

 11. Sjimmie:

  Tja, het zijn verwarrende tijden de wereld verandert sneller als nimmer te voren, mensen houden soms om grip te houden op hun leven krampachtig vast aan normen en waarden eeuwen her, toch lijkt het dat alles wat eens zo vanzelf sprekend was, niet meer telt in de wereld heutzutage wordt zo u wilt prachtig samengevat in dit joods gezegde; In de kielzog van de Messias zult u chaos en oorlog zien ontstaan!

 12. McRani:

  @Lete

  Wil je het verschil zien tussen hoe Joden in Marokko op de trein zitten en hoe jullie Nederlanders de Joden op de trein hebben gezet?!

  https://www.youtube.com/watch?v=s-gKvmaB-4Y

 13. McRani:

  @Lete

  Marokkaanse Joden in Israël, zijn net als de Marokkanen hier, niet bereid om te assimileren….verdomde Marokkaanse immigranten die na 3 4 generaties die zich nog Marokkaans kleden en Marokkaanse muziek zingen!! Geert Wilders zal hier van gruwen!!! Het heeft niks met de islam te maken, maar gewoon met het Marokkaan zijn….we zijn gewoon trots op onze roots!!

  https://www.youtube.com/watch?v=5cyuuxSi9cE

  ps: Hoeveel Israëliërs van Nederlandse origine zullen dit jaar koningsdag vieren?

 14. Anton:

  Nooit geïntimideerd door een groepje rel Marokkanen, JJ?

 15. Primo:

  Ontroerend hoor die compassie van MCRANI voor de joodse medemens….ik pik even een traantje weg, het is dat men beter weet anders zou men het nog geloven ook….

 16. McRani:

  @Primo….wat weet men beter dan?

 17. McRani:

  @primo: ooh …je bedoeld dat de mannen met keppeltjes op deze bruiloft het wel beter weten:

  https://www.youtube.com/watch?v=hM4zFJur_3o

 18. Primo:

  Als we dan toch aan het youtuben gaan….

  https://www.youtube.com/watch?v=Ac_AXVq3qVk

 19. McRani:

  @Primo…….Ja verschrikkelijk filmpje is dat, hoop dat di ejongen daarvoor is gestraft!

  maar nu even een reactie op mijn filmpjes Primo, je zei dat “men wel beter weet”…maar wie bedoel je met men? De mensen in de video? De Israëliërs? De Nederlanders? De Marokkanen?

 20. McRani:

  Zelfs in Argentinië willen die verdomde Marokkaanse Joden niet assimileren!!

  https://www.youtube.com/watch?v=SuKt2qK9fzk

 21. McRani:

  @Lete:

  Geert Wilders wilt artikel 1 schrappen en vervangen door een artikel waarin staat dat de joods-christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur is in Nederland.

  Nobel streven, want je moet die “Joods-Christelijke” tradities van Nederland beschermen tegen die verdomde Marokkanen!!

  Tussen neus en lippen door:

  In Marokko is ook zo een soort referendum gehouden…over de Moslim cultuur dan….

  “The constitution calls Morocco “A sovereign Moslem State, committed to the ideals of openness, moderation, tolerance and dialogue to foster mutual understanding among all civilizations; A Nation whose unity is based on the fully endorsed diversity of its constituents: Arabic, Amazigh, Hassani, Sub-Saharan, African, Andalusian, Jewish and Mediterranean components.”

  Read more: http://www.jta.org/2011/07/06/news-opinion/world/moroccan-constitutional-referendum-recognizes-jewish-community#ixzz2wVWzYhmw

  ooh wacht…niet alleen de moslim cultuur…..er staat ook iets over Joodse cultuur……die verdomde Marokkanen!!!

 22. McRani:

  ooh ja……referendum: goedgekeurd door de overwegend islamitische kiesgerechtenden

 23. pieter breydel:

  Mcrani: prima toch, heeft toch niemand wat tegen, fijn land. Wat let je?

 24. McRani:

  hahaha pietertje toch…..is dat alles? Omdat nu blijkt dat de Israëliërs waar de PVV en haar aanhang zo verliefd op zijn, gigantisch veel liefde voelen voor Marokko, moet ik maar weg?

  Wat zwak,

  Maar even inhoudelijk, wat vind je van het feit dat de Marokkanen voor de grondwet wijziging hebben gestemd waarin de Joodse cultuur wordt erkend?

 25. De gesponsorde anti-wilders schrijver heeft weer een touwtje gevonden.. ;-)

 26. Lete:

  En de oplossing is zo humaan, zo simpel.

  Zodra de Marokkaanse rotschoften zich fatsoenlijk gaan gedragen, heeft Wilders geen poot meer om op te staan. Ik zie geen enkele reden waarom de Marokkaanse rotschoften dat niet zouden doen. Zelfs in Marokko hebben ze een pesthekel aan de Riffijnse vechtjassen.

 27. Primo:

  Zie ik net een herhaling van De Wereld Draait Door van gisteravond, nu gaan Turken en sommige marokkanen zelfs PVV stemmen, zo zie je maar wat Wilders allemaal teweeg kan brengen…

 28. McRani:

  PRIMO: Wij hebben ook debielen met stemrecht :)

 29. dick jansen:

  Trouwens, wat te denken van de uitspraken van andere politici over de aantallen Polen, Bulgaren en Roemenen? Ook al iemand aangifte gedaan?

 30. Primo:

  Over een paar dagen is iedereen de commotie weer vergeten, dan maakt men zich weer op voor het volgend verkiezingsfeestje, maar gun hen even de lol…

 31. Dutch Courage:

  Vreemdelingenhaat is inderdaad helaas van alle tijden, maar we moeten niet elke kritische noot jegens vreemdelingen of immigranten onder de noemer vreemdelingenhaat gaan gooien. Het grote verdriet van het na-oorlogse Europa ligt in het feit dat we een liberale samenleving proberen te creëren gebaseerd op Europese waarden (wat die ook mogen zijn) en juridische nationaliteit met de hoop dat het patriotisme er binnen twee generaties in zou slijten. Ook op dit gebied kijkt Nederland en Europa naar de VS en hoopte hun immigratiemodel te kunnen kopiëren. Dit blijkt een farce. Niet alleen is het openlijke vlag zwaaien en volkslied zingen pas faux onder de Europese elite, ook halen de nieuwe Nederlanders in grote getale hun neus op voor de leefstijl van hun nieuwe vaderland. Dit is te zien in normen, waarden, taal en integratie.

  Bloed en bodem, hoe zeer ook besmeurd door de geschiedenis, is een zeer levend begrip. Turkse Nederlanders zijn maar wat trots op ‘hun’ Turkije en accepteren bijvoorbeeld niet dat Koerden er anders tegenaan kijken. Marokkaanse Nederlanders zullen hun nageslacht domweg geen Nederlandse naam geven. Het begrip ‘eigen’ in Onderwijs in Eigen Taal duidt níet op het Nederlands.

  Waarom mogen immigranten wél maar autochtone Nederlanders niet beschermen op wat hun voorouders gebouwd hebben? Zolang de middenpartijen deze ongelijkheid blijven voeden, zal Wilders springlevend zijn.

 32. McRani:

  PRIMO: er komt gewoon een rechtzaak

  DUTCH COURAGE: Zwaai maar met je handjes naar Geert, het is over klaar…finitooooo!!!

 33. Primo:

  Al komt er een rechtzaak dan is die nog niet gewonnen, dat hebben we de laatste keer gezien toen men dacht Wilders te kunnen veroordelen. Kansloos, in dit land heeft men de vrijheid zijn mening te vertolken. Ook als het over een bepaalde bevolkingsgroep gaat die veelal de verkeerde statistieken aanvoeren.

 34. McRani:

  Nee nee, men wist toen al bij voorbaat dat Wilders niet veroordeeld zou worden, maar dit is een heel ander geval!!

  Laat de wens niet de vader worden van de gedachte en begin met zwaaien, begin met zwaaien naar Wilders!!!

  En we zwaaien met zijn alleen naar de PVV! En we zwaaien met zijn allen naar de PVV!! En we zwaaien met zijn ALLEN! Zwaaien met zijn ALLEN! Zwaaien met zijn allen naar de PVV!!!!

 35. Eva:

  @ McRani 14:05
  En hoeveel joden wonen er tegenwoordig nog in Marokko?
  In 2008 waren het er nog ca.3.000 van de oorspronkelijke 250.000.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_van_Oujda_en_Jerada

 36. McRani:

  @eva…waarom stel je mij een vraag om zelf met het antwoord te komen?

 37. Primo:

  Misschien heeft Eva geen zin in een nietszeggend youtuubje?

 38. McRani:

  PRIMO: Kan ik begrijpen, daarom heb dat afgewisseld met een artikel uit de Marokkaanse grondwet, waarin de Joodse identiteit van Marokko wordt gewaarborgd….had je die nog niet gelezen? Ik plaats em wel ff nog een keer voor je!!

  (Ik snap wel dat die filmpjes nisk zeggend zijn, ik bedoel: het zijn Israëliërs die zich gedragen als Marokkanen, sterker nog: ze noemen zichzelf Marokkaan!! Ja die zitten aan de drugs, Gurmenschen, linkse elite gedoe…sorry)

  ““A sovereign Moslem State, committed to the ideals of openness, moderation, tolerance and dialogue to foster mutual understanding among all civilizations; A Nation whose unity is based on the fully endorsed diversity of its constituents: Arabic, Amazigh, Hassani, Sub-Saharan, African, Andalusian, Jewish and Mediterranean components.””

 39. Primo:

  Je kan wel trachten de aandacht te verleggen naar joodse marokkanen maar dit boeit mij niet zo, ook de wetenswaardigheden betreffende sommige punten in de grondwet van een mediterrane zandbak monarchie boeit mij geen ene jota, het enige wat mij boeit is dat mijn kinderen gevrijwaard worden van, laten we zeggen zoals Tofik Dibi dit zo weet te vertolken, “jouw” criminele neefjes die zowat dit gehele land van noord naar zuid en van oost naar west voorzien van criminaliteit.
  Dat niet ieder neefje van “jou” zich daar schuldig aan maakt wil ik best geloven, maar de suggestie dat het slechts uitzonderingen betreft zijn ver bezijden de waarheid MCRANI.

 40. McRani:

  – Edit: kap eens met in kapitalen typen. –

  we zwaaien met zijn allen naar Geert Wilders!!!

 41. Eva:

  @ McRani
  Mijn vraag was hoeveel joden er tegenwoordig (2014) in Marokko wonen.
  Lees het comment van Manu, 23-11-2011 22:40 maar eens even:
  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/22/jonge-marokkaan-wil-debat-over-godsdienstvrijheid#comment-26749

 42. noordwal:

  @MCRANI
  Nog een voorbeeldje hoe blij mensen zijn dat ze in marokko mogen wonen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara_conflict

 43. Primo:

  Je begint je af te vragen waarom die mocro’s in grote getallen naar elders trekken als het zo toe toeven is daar.

 44. Michiel Mans:

  Leuk gedaan JJR. Verzin of vindt zelf een aardige, te weten: ‘Elke vreemdeling een vijand’, en plak dit voor hetgeen Wilders heeft gezegd, en voila, voor je het weet heb je 40+ reaguurders met een bloeddruk van 4+ atmosfeer onder je toetsfrutsels staan. Heerlijk.

  Toch laat ik me niet verleiden tot het maken van vergelijkingen tussen de PVV en het nazisme van indertijd.

  Mmm..dan wordt dat erin gelusde totale krijg van Goebbels wel een beetje lastig. Niet? En tja, nou, wat moeten we dan verder met -“Het ‘sluimerende virus dat elke vreemdeling een vijand’ is beperkt zich namelijk niet tot de slechts 12 jaren dat de nazi’s aan de macht waren”- Weet je wat? Doen we net of het er allemaal niet staat.

  Kijk, ik zal het nog een keertje uitleggen. Ja, velen hebben onderhand een tiefushekel aan Marokkanen. Te velen van hen zijn namelijk niet te pruimen, wat de soort erg onsmakelijk heeft gemaakt. En zelfs al heeft Wilders hebben gezegd te gaan regelen dat ze terug naar Marokko gaan (wat heb je aan alleen de stad uit?), is het nog steeds geen vreemdelingenhaat, hooguit alleen Marokkanenhaat.

  Wat betreft alle ophef moet me er toch even wat van het hart. De selectiviteit van de nu moreel bewogenen aangaande de ‘kwetsende’ opmerkingen is stuitend hypocriet. Een jaar of twee geleden meldde mevrouw Fatima Elatik aan Paul de Leeuw dat wat haar betrof alle PVV’ers de stad (A’dam) uitgetrapt moesten worden. Werd dit landelijk nieuws waar men zich voor haastte om het af te keuren? Heeft JJR zijn afschuw erover uitgesproken? Ook aardig, Joop van der Riessen gaf een keer bij P&W (waar Samson bij zat) te kennen dat het niet vreemd zou zijn als de gedachte weet je wat, we mollen ‘m bij mensen opkomt aangaande Wilders. Werd dit een grote rel? Niemand aan tafel viel Riessen erover aan. Nog wat over geschreven JJR?

  Decennia lang zijn critcasters van de massa-immigratie en de multicultuur, van alles tussen xenofoob en fascist weggezet. En reken maar dat je met dergelijke ‘haatzaaierij’ de boel behoorlijk ‘ophitst’.

  Trouwens wie lanceerde ook al weer de term ‘kutmarokkanen’? Waarop iemand anders toen zei ‘maar wel onze kutmarokkanen’, waarmee ze toch kutmarokkanen bleven. Zijn Oudkerk en Cohen voor deze ‘racistische’ ‘haatzaaierij’ aangeklaagd?

 45. McRani:
 46. noordwal:

  @MCRANI
  Je bent wel een aandachttrekkertje, he knul?
  https://twitter.com/Badr_McRani
  Je moet wel een heel interessant leven hebben.

 47. McRani:

  NOORDWAL:

  Goed gezien!

 48. Michiel Mans:

  Kom je hier nou ook al met die facebooklink naar een foto vol donkere, niet-Marokkaanse kindertjes Mcrani? Nou, laten we je inzet en volhardendheid bewonderen, en het daar bij laten, want ‘minder Mcrani’ is misschien vanuit het licht der gebeurtenissen momenteel even..o fuk, ik kan het niet. Mcrani, hou ‘s op met trollen.

 49. Michiel Mans:

  Ben jij onderstaande Mcrani, Mcrani? (van Noordwals link)

  Badr McRani
  @Badr_McRani

  Blogger / Racist / Zuiplap / Zedendeliquent / Gokker / Nederlands kampioen aftrekken / Mongoloide kaaklijn / Geitenneuker

  Leiden, The Nederlands

  Zo nee, blij dat te lezen. Zo ja, stumper. In zo’n beetje alle opzichten.

 50. McRani:

  Dat ben ik ouwe, kom mee zwaaien!!!

 51. Michiel Mans:

  Je bent het echt. Arme, arme stumper. Wel een onverzadigbare arme stumper. Kampioen aftrekken, en daar toch niet voldoende aan hebben. Waar geitjes vast boeiende verhalen over kunnen vertellen. O, en aangerande meisjes, gezien je status van zedendelinquent (je vergat de ‘n’ in dat woord op je voorpagina). Als het meisjes waren tenminste.

  Weet je, als je iets minder zou laten blijken dat je vreselijk geobsedeerd bent met seks zou je misschien een echt meisje (of jongen) kunnen strikken voor een leuke avond uit. Ik zou zo’n avond wel oppassen met dat zuiplappen van je (krijg je ‘m ook niet meer overeind) en zeker geen racistische praatjes gaan verkopen. Je heet godverdomme toch geen Wilders? Wedden dat ze (hij) dan geen punt van je kaaklijn maakt? Zo’n rotkop heb je verder niet. Of je moet ook loensen of zo, maar ja, dat kan ik niet zien vanwege je zonnebril. Heb je vaak last van je ogen? Veel sterkte en succes.

 52. McRani:

  Dude….check hoe belachelijk ik mij zelf durf te maken…denk je nou echt dat jij mij kan beledigen?

  ga slapen ga

 53. Michiel Mans:

  Beledigen? Je schrijft zelf over jezelf, en ik als oude man probeer je daar wat vaderlijke adviezen en kritieken op te geven.

  Maak je verder geen zorgen over je belachelijkheid. Echt, daar hadden we hier je twitterpagina niet voor nodig.

 54. McRani:

  maak je druk om je prostaat ouwe

 55. Michiel Mans:

  Denk je nou ook al aan mijn prostaat?

 56. forked:

  “Mijn gevoel bracht me namelijk de woorden “Wollt ihr den totalen Krieg?’ van nazipropagandist Jozef Goebbels in herinnering.”

  Ten eerste is het terugbrengen van het fascisme tot opzwepende speeches tamelijk problematisch. Het was de staatsvorm en haar oorlogsmachine die het probleem waren. Ten tweede riep Geert Wilders niet tot geweld op.

  Maar het is wel tekenend dat jouw gevoel dit zei: In de discussie over de ethnische spanningen in Nederland wordt Hitler-Duitsland als een absoluut referentiekader beschouwd. Als het ware het natuurlijke gevolg van de discussie wat we met de instroom van andere volkeren moeten doen als we te ver zouden gaan in die discussie.

  Ik weet of dat waar is. Ten eerste was het fascisme niet per definitie racistisch, zoals het Spanje van Franco waar joden ongemoeid werden gelaten liet zien. Ten tweede was het racisme van de NSDAP niet waar die ideologie om draaide, hoezeer het er ook een onderdeel van was. Alles stond uiteindelijk in dienst van de wraak. Bloedige, totalitaire en militaire wraak. Wraak op alles wat Duistland kapot had proberen te maken: Communisme, Kapitalisme, Democratie. En die dingen waren allemaal joodse projecten in de ogen van de Nazi’s.

  Ik kan me vergissen. Maar ik zie dat nu niet. Het is dan ook typerend dat Fouad Sidali niet hals over kop vlucht. Klaarblijkelijk is er toch een verschil tussen Hitler en Wilders.

 57. Bindsel:

  Jan Jaap de Ruiter begrijpt niet dat ondanks de jaarlijkse herdenking van de Tweede Oorlog, de structurele indoctrinatie van kinderen in het onderwijssysteem ter bevordering van de multiculturele heilstaat, de hegemonie van de Linkse Kerk sinds de jaren zestig, de hoge volksopvoedingsaard van de staatsomroepen, de bevooroordeling van de justitiële rechtsstaat t.o.v. de multiculturele heilstaat — dat ondanks dit alles een groot (en groeiend) gedeelte van de Nederlandse bevolking toch het noodzakelijk vindt om op de PVV te stemmen.

  Waarom zou dit toch komen, Jan Jaap de Ruiter?

 58. McRani:

  BINDSEL:

  Er werd ook op Hitler gestemd, was daar een noodzaak voor, want welke problemen veroorzaakten de Joden nou eigenlijk?

  Maar maak je niet druk, binnenkort kan je toch niet meer op de PVV stemmen

 59. Bindsel:

  Je begrijpt schijnbaar nog steeds niet hoe een representatieve democratie werkt, Mcrani. Het maatschappelijke ongenoegen over de voortgaande massa-immigratie van onwenselijke groepen onder valse voorwendselen – want laten we nou eerlijk zijn, de Noord-Afrikaanse immigrant is allesbehalve een aanwinst voor de Nederlandse economie – zal voort blijven leven, zelfs als Wilders zijn politieke strijd opgeeft. Andere politici zullen de mantel oppakken en verder gaan onder een soortgelijke noemer.

  De VVD is zogenaamd net iets meer salonfähig dan de PVV, maar beide dragen een vergelijkbaar gedachtegoed uit.

  Overigens de slechte reputatie van de Marokkaanse immigrant is diep verankerd in het nationale bewustzijn van Nederland. Deze reputatie heeft de Marokkaanse immigrant te danken aan zichzelf en niet aan een ‘latente vorm van racisme die aanwezig is in alle blanke Nederlanders’ – zoals Jan Jaap de Ruiter betracht te insinueren.

 60. McRani:

  Ooh jawel, weet wel hoe het werkt hoor…..in een democratie wordt de minderheid namelijk beschermd tegen de meerderheid :)

 61. Bindsel:

  Minderheidsbescherming in een moderne democratie is afhankelijk van de invulling van bepaalde rechtsstatelijke beginselen. Het repatriëren van criminele Marokkanen is eigenlijk een dooddoener wat dit betreft en zou rechtsstatelijk bezien nog geeneens een controversieel onderwerp behoren te zijn. Het grote voorbeeldland qua immigratie, de VS, doet dit al decennia.

  Voorbeeld van hoeveel mensen er in één jaar worden teruggestuurd, waarvan een aanzienlijk aandeel een strafblad heeft.

  “Last year, ICE records show the agency deported 409,849 people, 96% of which fell into the agency’s enforcement priority definition, which covers criminals, threats to national security and repeat violators of immigration laws.”

  http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/11/03/immigrants-deported-criminal-records/3420445/

 62. McRani:

  Als het alleen Marokkanen zijn ja, maar voor de wet zijn het ook vaak gewoon Nederlanders….oops!!

  Ik mis in dat hele stukje iets over denaturaliseren, heb je daar nog cijfers van , over hoe ze dat in de vs doen?

 63. Bindsel:

  Alle Marokkanen met een Nederlands paspoort hebben een dubbele nationaliteit. Daarnaast heeft een groot aantal Marokkanen alleen een verblijfsvergunning.

  E.g.
  “Afgelopen zaterdag werd bekend dat de politie en stadsdeelvoorzitter Marcouch twee Marokkaanse broers het land uit willen laten zetten, omdat zij deel uitmaken van een criminele jeugdgroep, waarvan 80 procent geen paspoort, maar een verblijfsvergunning zou hebben. De twee wonen vijftien jaar in Nederland, hebben geen Nederlands paspoort en vergaten hun verblijfsvergunning te verlengen. Nu zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ze moeten uitzetten, omdat ze formeel korter dan vijf jaar in Nederland zijn.”

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/openbare-orde-en-veiligheid/nieuws/uitzetten-criminele-marokkanen-opportunistisch.113353.lynkx

  Daarnaast maken zelfs de multiculturele extremisten in het Verenigd Koninkrijk gebruik van denaturalisatie om onwenselijke mensen met een dubbele nationaliteit te lozen in andere landen.

  http://www.theguardian.com/uk/2011/aug/15/home-office-law-dual-citizenship

 64. McRani:

  Bindsel: Jaaaaaaa……werden die broers gedenaturaliseerd? Neeeeee…want ze hadden een…….jaaaaa: verblijfsvergunning!!!

  Ja groot Brittanie kan het mbt tot terrorisme, dat kan in Nederland ook onder de noemer landverraad of aanval op het land……maar dat is heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat anders dan het jatten van een tasje of het beroven van een bank!

 65. Bindsel:

  Je ‘argumenten’ komen over als de eerste volle zinnen van een peuter. Ik schat jouw leeftijd op niet ouder dan veertien jaar. Volgende keer beter je best doen. Leg het desnoods eerst voor aan jouw leraar maatschappijleer.

 66. McRani:

  Precies, dus de heren hadden geen Nederlandse nationaliteit en de link aangaande de Verenigde Staten gaat niet over denaturaliseren en de gevallen in Groot Brittanie hadden alleen betrekking op terreur en niet op criminaliteit.

  Je begint het te snappen!

 67. Bindsel:

  Het Nederlandse onderwijsstelsel laat wederom van zich horen.

  Niet alleen een gebrek aan elementaire rechtskennis, maar ook gebrekkig in het leggen van kruislingse verbanden, het maken van simpele inferenties en het duiden van zinspelingen.

  Had een halve reactie geschreven met tekst en uitleg, maar ik heb mezelf toch kunnen bedwingen.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten