Moslim Broederschap, Egypte en Nederland

ANP-1000_24351165
'Het lijkt een georganiseerde pogrom op christenen'
: 21-08-2013 13:23 uur

Afgelopen maandag vond er een hoorzitting plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer over de situatie van kopten en andere christenen in Egypte. Naast een aantal parlementariërs (onder wie initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie) waren er ook deskundigen en vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende organisaties aanwezig. Aanleiding: de aanhoudende verontrustende berichten over het aanvallen, plunderen en in brand steken van christelijke gebouwen zoals scholen, kerken en weeshuizen, maar ook winkels van christenen. Het lijkt een georganiseerde pogrom sinds het Egyptische leger vorige week woensdag met grof geweld de sit-in van de Moslim Broederschap op het plein voor de Rabaa moskee beëindigde.

Voor kopten in Egypte was het bestaan al lang niet echt gemakkelijk. Als je slechts zo’n 10 procent uitmaakt van een bevolking die steeds islamitischer wordt, kan het leven niet elke dag rozengeur en maneschijn zijn.

Moslim Broederschap

Maar de situatie is beduidend nijpender geworden nadat de Moslim Broederschap in de persoon van Morsi de presidentsverkiezingen in 2012 heeft gewonnen. Hij deed dat in de tweede ronde, met nog geen 4 procent meer stemmen dan de enige overgebleven tegenkandidaat Shafiq. Morsi kreeg nipt het voordeel van de twijfel aangezien Shafiq een representant van het zojuist met veel moeite verdreven Mubarakregime was. Het was voor velen a choice between the devil and the deep blue sea, zoals de Engelsen een onmogelijke keuze beschrijven.

Dit opgeteld bij de verhalen dat de Moslim Broederschap stemmen heeft gekocht (met brood, geld, beloftes en dreigementen) en dat vrouwen en christenen zijn verhinderd om hun stem uit te brengen, geeft te denken over het democratisch gehalte van Morsi’s presidentschap.

Bergafwaarts

Hoe dan ook, Morsi kreeg de macht en sindsdien is het met de positie en rechten van vrouwen, seculieren en religieuze minderheden in Egypte bergafwaarts gegaan. En dat geldt dus ook voor de kopten en andere christenen. Daar hebben we al die tijd trouwens maar bitter weinig over gehoord, want onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans was niet de enige die over Egypte sprak als “een jonge democratie”.

En alle berichten over toenemend (seksueel) geweld tegen vrouwen en religieuze minderheden, maar ook Morsi’s pogingen om de grondwet buiten werking te stellen, het voorstel om de huwbare leeftijd voor meisjes naar negen(!) jaar te verlagen alsmede het verbod op vrouwenbesnijdenis op te heffen… ik heb er de Nederlandse policor en “lekker naïeve” twitteraars en opiniemakers niet of nauwelijks over gehoord. Terwijl ze zich wel vanaf het begin af aan met alle macht tegen de militaire machtsovername van 3 juli hebben gekeerd. Dìe was ineens niet democratisch. Mede namens de vrouwen, de christenen en de seculieren: dank je de koekoek!

CDA-light

Voor diegenen die de ontwikkelingen zonder roze Arabische Lente-bril hebben gevolgd en vooral met een kritische blik gericht op de stappen die Morsi zette, was het allang duidelijk. De situatie werd onhoudbaar, omdat Egypte zich onder leiding van Morsi in sneltreinvaart richting een islamistische staat begaf. Voor de Moslim Broederschap is de democratie immers een trein, niet het doel.

De dragers van de Egyptische revolutie van begin 2011 voelden zich aan alle kanten vernacheld, om het zo maar eens uit te drukken. De Moslim Broederschap had namelijk in eerste instantie niet eens deelgenomen aan de massademonstraties tegen Mubarak. Pas toen het overduidelijk werd dat Mubarak aan het kortste eind zou trekken en de heetste kastanjes uit het vuur waren gehaald door anderen heeft de Moslim Broederschap überhaupt van zich laten horen. En omdat de oppositie een bijeen geraapt zooitje was en de Moslim Broederschap geen CDA-light is, zoals menigeen in onze platte polder nog steeds wil (doen) geloven, maar een strikt hiërarchische, goed geoliede organisatie -je zou het zelfs een sekte kunnen noemen- was het voor de Moslim Broederschap een koud kunstje om de revolutie te kapen.

Islamistische agenda

Het volk heeft Mubarak afgezet met de steun van het leger en een jaar later heeft het volk Morsi en de Moslim Broederschap afgezet met de steun van het leger. Morsi heeft tot het laatste toe overleg en compromis met de oppositie afgewezen. Zelfs met het ultimatum dat het leger hem stelde begin juli.

Morsi heeft in de nacht daaraan voorafgaand zelfs gespeecht over bloed en leven geven voor de legitimiteit van zijn presidentschap en zijn volgelingen opgeroepen hetzelfde te doen. De Moslim Broederschap is namelijk niet gericht op overleg, wil geen rechten waarborgen voor minderheden. De Moslim Broederschap wil macht om zijn islamistische agenda uit te voeren. En als het niet via de stembus en onder het mom van democratie kan, dan maar met geweld.

Elforkani

Tijdens de hoorzitting van afgelopen maandag was ook imam Elforkani aanwezig van het Contactorgaan Moslims en Overheid CMO). Hij vond het nodig om te verklaren dat geweld tegen christenen en kopten onislamitisch is. Een volstrekt gratuite opmerking voor de Nederlandse bühne, want wat hebben de slachtoffers van het sektarisch geweld in Egypte daaraan? Het zijn toch echt moslims die daar brand stichten, vernielen, plunderen… of ben ik nou gek?

Maar helemaal verbazingwekkend vind ik het dat Elforkani, lid van diezelfde Moslim Broederschap die in Egypte het leven van kopten tot een hel maakt, woordvoerder is van het CMO en als zodanig twaalf islamitische koepelorganisaties en 380 moskeeën vertegenwoordigt in een hoorzitting van ons democratisch verkozen parlement.

Wie is hier nou gek geworden?

@MajaMischke ligt de rest van de middag op de bank. Even bijkomen van al die krankzinnige toestanden.

Reacties:

 1. Mike:

  Hoewel ik met veel plezier het Egyptische leger de moslimbroeders zie omtoveren tot moslimbloeders, vind ik nog steeds dat ook Egypte het volste recht heeft zich lekker te wentelen in de 21ste eeuwse variant van de donkere middeleeuwen.

  Maar geen centjes er heen hè, dat vind ik nu weer not done.

 2. BasV:

  Het lastige is dat niet altijd duidelijk is wie die kopten aanvalt. Zeker in de Sinai zouden dat wel eens meerdere groepen kunnen zijn. Het is gewoon chaos. Misschien komen we het wel nooit te weten. Net zomin zoals wat er nu echt in Syrie gebeurt.

 3. Charlie Brown:

  @Mike De Kopten steunen het leger die de democratie heeft beeindigd en burgers vermoord.
  Dus dat er nu wraak genomen word op de kopten is logisch
  Als je slachtpartijen onder burgers steunt moet je niet janken dat je kerken de fik in gaan.
  Karma
  Verder snap ik Islamhaters geen woord reppen over de vele vermoorden burger door het leger maar liever janken over gebouwen die in de fik gaan.
  Ik las zelfs dat de Christen Unie zelfs geld wil geven aan het Leger in Egypte, zo zie je maar dat christenhonden niks hebben met vrijheid en democratie

 4. Paul:

  @BASV
  Goed punt. Het zijn islamisten en in Egypte zijn er tientallen (splinter)partijen met een (te) actieve achterban. In de Sinaï opereren zo’n 11.000 ‘extremisten’ die gezamenlijk met Morsi werden bevrijd door een MB-operatie in 2011. Een paar dagen geleden vermoorden ze nog tientallen agenten in Rafah. Morsi wordt nu ‘berecht’ voor deze actie in 2011.

  Wie zou toch die polderman zijn die de MB als CDA-light bestempeld?

 5. Mike:

  @Charlie Brown

  Ik denk er niet zo diep over na, Kopten, moslims één pot nat wat mij betreft. Van mij mogen ze alle kerken in de fik steken. En mag het Egyptische leger naar hartenlust knallen. Not my business.
  Overigens vind ik die roep om democratie onder moslims net zo amusant als de roep om respect voor religie onder progressieve linksmenschen. Als de vos de passie preekt, boer denk om je kippen.

 6. Unweit:

  Zolang het nog steeds maar niet hardop mag worden gezegd dat over het algemeen het toch momenteel zo is dat islam toch vooral synoniem is voor onderdrukking, bloedvergieten, dictatuur en een gesloten houding naar de buitenwereld zullen veel mensen zich door allerlei ontkenners van deze harde realiteit graag in slaap laten wiegen.
  Gelukkig begint meer en meer door te dringen wat de democratie nu eigenlijk inhield voor Morsi en zijn broeders, helemaal niets tot en met het afzetten van eerder benoemde rechters.
  Het is niet voor niets dat veel Egyptenaren absoluut geen medelijden met de gevallenen aan de kant van Morsi & Co hebben.

 7. Maja Mischke:

  @Mike: ik vind het walgelijk hoe je hierboven je genoegen uitgespreekt over geweld en het doden van mensen.
  @CharlieBrown: dat kopten het e.e.a. over zichzelf hebben afgeroepen…te absurd voor woorden.

  En voor allen die vinden dat ik niet deug en dat als reden zien om verder de inhoud van mijn column niet serieus te nemen: uiteraard vind ik het afschuwelijk dat er zoveel doden in Egypte zijn gevallen door de hand van leger en politie. Het leek mij overbodig om dat nog eens expliciet te stellen.

  Deze week koos ik ervoor om mijn visie op de rol van de Moslim Broederschap in de recente geschiedenis van Egypte te geven met daaraan gekoppeld mijn verontrusting over de in ons land heersende naïviteit en onwetendheid over hun activiteiten, ook hier in Nederland.

  Als je denkt dat je het beter weet: graag! Discussie, uitwisseling van meningen, aandragen van feiten en perspectieven is altijd welkom.

 8. dick jansen:

  Uit hetgeen er in het Midden-Oosten gebeurt blijkt voor de zoveelste keer dat religie de grootste ramp is die de mens kan treffen. Wel over zichzelf afgeroepen.

 9. Charlie Brown:

  Maja Mischke:
  Kopten kozen de kant van het leger die een einde maakten aan de democratie en vele aanhangers van morsi vermoorden
  Het is dus begrijpelijk dat er wraak op ze genomen word door de aanhangers van Morsi.
  Dat snapt iedereen, ook al is het afschuwelijk.

  @Mike Ik hoor nergens geroep op respect voor religies ik hoor alleen malloten die de vrijheid van religie willen inperken.
  En moslims die democratie willen is alleen raar in de ogen van een PVVer die niks anders dan Anti Islam propaganda tot zich neemt

  @Dick Jansen Onzin als er geen religie dan was er net zoveel ellende geweest, bedoel de haat en de afkeer komt niet van religies maar van de Mens (die verzint ook die religies)

 10. Charlie Brown:

  Stuk boeiender dan deze subjectieve berichtgeving is dit artikel,

  Egypte voor en de de slachtingen.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/19/egypte-voor-en-na-de-slachtingen

  En dit artikel van Bassem Youssef (ook wel bekend als de egyptische Jon Stewart(daily show)

  The ‘Sparking’ Muslim Brotherhood

  http://tahrirsquared.com/node/5598

 11. Mike:

  @Charly Brown

  Religie is ook niet iets om respect voor te hebben hoor. Mentaal instabiel zijn is nu eenmaal geen competentie. En islam zelf is de grootste anti-islampropaganda die je maar kunt bedenken. Ongezien tien Gouden Loekies.
  De vrijheid van religies inperken is, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, goed voor de vrijheid.

  Maja

  Mijn onverschilligheid is inderdaad legendarisch. Als liberaal misgun ik niemand het recht om barbaar te zijn. En miljarden mede-planeetbewoners maken daar dankbaar , en vooral zeer actief,gebruik van.

 12. Maja Mischke:

  Over de Egyptische MB: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/muslim-brotherhood-ban-egypt-terrorist-list.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=8033
  Helder historisch overzicht door Egyptische schrijver en activist Wale Nawara.

 13. Ayna:

  21-08-2013 – 13:45 UUR
  CHARLIE BROWN:
  ———

  Je uit pure moslimpropaganda: iedereen die tegen ons is, moet dood.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten