Antisemitisme in Nederland (deel 2)

ANP-1000_1058125
In zoeken naar oorzaken antisemitisme wordt met menig vingertje in de verkeerde richting gewezen
: 28-06-2013 10:30 uur

Het lijkt erop dat het huidige antisemitisme in Nederland voornamelijk voorkomt onder moslims. Als je de reacties onder mijn vorige column ‘Antisemitisme nog altijd springlevend in Nederland’ tenminste moet geloven. Maar opmerkingen als dat “je tegenwoordig blijkbaar geen grappen meer over Joden mag maken als je zelf niet Joods bent” of dat “jullie eigen politici” er ook het zwijgen toe doen als het erop aankomt, geven mij een onaangename smaak in de mond. En tenzij Aad, Leo, Rick en dat soort namen eigenlijk pseudoniemen zijn van notoire islamitische Jodenhaters, vrees ik met bange vreze dat het onder de sinds vele generaties in Nederland gewortelde medemens echt nog wel voorkomt: antisemitisme.

Het is vaak een slip of the tongue. Maar er wordt wel degelijk gerefereerd aan stereotyperingen alsof het niks is. Iets met rijkdom en macht bijvoorbeeld. Ook in het zoeken naar oorzaken van antisemitisme en de drang het Joodse volk te vernietigen wordt met menig vingertje in de verkeerde richting gewezen. Wat bijvoorbeeld te denken van de keurige, blonde onderwijzeres op een keurige, overwegend witte, lagere school in een keurige, overwegend witte wijk in het centrum van Amsterdam, die haar leerlingen in groep 8 doodleuk vertelt dat Hitler ‘eigenlijk’ zelf Joods was en dat de hele Holocaust dus voortkwam uit pure zelfhaat? Zegt u het maar. Maar wast u alstublieft niet bij voorbaat uw handen in onschuld.

Onderzoek naar vooroordelen

Begin dit jaar werd er in België een zeer gedegen en representatief onderzoek (1) naar vooroordelen onder scholieren in Antwerpen en Gent gepresenteerd. De populatie van deze steden is vergelijkbaar met die van Nederland als je o.a. kijkt naar de verdeling moslims en niet-moslims. Bijna 4000 leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een uitvoerige enquête ingevuld over man-vrouwverhoudingen, homoseksualiteit, moslimhaat en antisemitisme. Daarnaast werden er vragen gesteld over de religieuze beleving, het mediagebruik en de vrijetijdsbesteding van de respondenten. Ook de sociaal-economische positie en het opleidingsniveau van hun ouders werden in kaart gebracht.

Kort samengevat komt het volgens de onderzoekers hier op neer:
10% van de niet-moslim jongeren heeft antisemitische denkbeelden.
45 à 50 % van de moslimjongeren heeft antisemitische denkbeelden.
12% van de niet-moslim jongeren vindt dat in elke moslim een terrorist schuilgaat.
51% van de moslimjongeren ziet in elke Jood een oorlogsstoker.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland beduidend anders zou zijn. Dat wordt ondersteund door gegevens uit ander onderzoek (2), waarbij de onderzoekspopulatie is uitgesplitst naar autochtone Nederlanders (N), Turkse Nederlanders (TN) en Marokkaanse Nederlanders (MN).

Stelling

N %

TN %

MN %

Joden zijn niet te vertrouwen

6

46

32

Er bestaat een geheim Joods netwerk met grote invloed op wereldpolitiek

21

66

53

Ik wil geen homoseksuelen in mijn vriendenkring

4

53

40

Het Westen is erop uit de islam te vernietigen

62

45

Moslims zijn erop uit de Westerse cultuur te vernietigen

19

Voor mij is er maar  één interpretatie van de Bijbel mogelijk

15

Er is maar één interpretatie van de Koran mogelijk

76

72

Voor mij zijn de regels van de Koran belangrijker dan de Nederlandse wet

69

71

Opmerkingen van de onderzoekers n.a.v. deze cijfers:
* hoe sterker het religieuze fundamentalisme, hoe sterker de afkeer van andere groepen.
* gevoed door een mengsel van ultra-nationalisme en religieus fundamentalisme zijn er met name binnen de Turkse gemeenschap denkbeelden die de haat tegen Joden, homoseksuelen, westerlingen (maar ook tegen afwijkenden binnen de eigen groep: Koerden en alewieten) reflecteren.

Lekker exotisch

Beide onderzoeken verklaren deze schokkende resultaten uitdrukkelijk niet uit de sociaal-economische achterstandspositie van moslims. Antisemitisme komt namelijk in de eerste plaats voort uit een traditioneel-conservatief wereldbeeld. Afkeer van ‘de ander’ is daarvan het belangrijkste kenmerk. Progressieve (linkse) mensen hebben daarentegen een bijna onverzadigbare, grenzeloze nieuwsgierigheid en tolerantie naar alles wat ‘anders’ is.

Een interessant gegeven voor diegenen die zich verbazen over het verschijnsel dat politiek-correcte progressief-linkse autochtonen de conservatieve denkbeelden van allochtonen t.a.v. vrouwen, homo’s en seksualiteit steeds maar weer vergoelijken: het is zo lekker exotisch… En zou het zo kunnen zijn dat het voor de zichzelf vooruitstrevend noemenden prettig is om ook nog eens aansluiting en erkenning voor hun eigen sluimerende antisemitische ideeën te vinden? Het is maar een vraag van me.

Oeroude negatieve denkbeelden

Antisemitisme bij moslims blijkt in de eerste plaats een gevolg van segregatie. Zolang de oeroude negatieve denkbeelden en verhalen over Joden niet worden tegengesproken, maar zelfs keer op keer bevestigd worden in de eigen, naar binnen gerichte kring van familie, vrienden, vereniging, moskee en media is er geen schijn van kans op verandering. Onderwijs kan hier eenvoudigweg niet tegenop.

De enige mogelijkheid ligt besloten in het religieuze en maatschappelijke leiderschap binnen moslimkringen. Als dat zich alert, keer op keer en op niet mis te verstane wijze tegen antisemitisme uitspreekt…dan is er hoop.

En ondertussen is er in niet-moslimkringen ook heus nog werk aan de winkel, zo blijkt uit de Antisemitisme Monitor die onlangs werd uitgebracht door het CIDI. Voorbeeldje op bladzijde 5: “Melder zit in een bus naar Heemstede. In de bus zit een keurige heer,  die het continu heeft over de Joden – die hij beschuldigt van allerlei zaken  zoals het nastreven van wereldheerschappij. Melder reageert verbaasd, waarop de persoon op kalme toon zegt: “dit zijn de feiten dat de Joden de hele wereld regeren.”

@MajaMischke hoorde laatst een stem die zei dat iedereen eigenlijk moslim is. Zelfs Joden. Dat biedt natuurlijk ook nog mogelijkheden.

Voetnoten:
1) Vettenburg, N., Elchardus, M., Put, J. en Pleysier, S. (eds.) (2013) Jong in Antwerpen en Gent, bevindingen uit de JOP-monitor AntwerpenGent, Leuven/Den Haag: Acco
2) Koopmans, R., (2013) Turkse xenofobie wijdverbreid, NRC. Op basis van onderzoek gedaan door prof. dr. Ruud Koopmans i.s.m. WZB, onderzoekscentrum voor sociaal onderzoek in Berlijn.

Reacties:

 1. Rick:

  “En tenzij Aad, Leo, Rick en dat soort namen eigenlijk pseudoniemen zijn van notoire islamitische Jodenhaters”

  Tuurlijk, tuurlijk… en zo wordt een discussie waar de term Joden in voorkomt helaas wel vaker gespeeld. Een stereotype grap over Joden zoals we die ook dagelijks maken over bejaarden, Belgen en Marokkanen is antisemitisme.
  Wel fijn want dan hoef ik de rest van de tekst niet meer te lezen. Voor de goede orde, ik heb net zo’n hekel aan Joden en ben net zo Islamitisch als Gordon.

 2. Het Frolijke Fietsertje:

  “10% van de niet-moslim jongeren heeft antisemitische denkbeelden.
  45 à 50 % van de moslimjongeren heeft antisemitische denkbeelden”

  Maar dat zou ik zelf toch nog wel een ”significant” verschil willen noemen, En natuurlijk, antisemieten vind je ook echt wel onder de autochtone bevolking, hoewel ik het voorbeeld van die keurige, blonde onderwijzeres niet heel erg overtuigend vind; wellicht is ze voornamelijk heel erg ”blond”.

  Zelf schrik ik de laatste twee jaar van discussies op dit soort fora rond 4 mei (bv het gedoe rond de tien Wehrmachtsoldaten in Voorden) waar reageerders ongegeneerd uitspraken doen als: ”Dodenherdenking is toch geen jodenherdenking?”

  Toch vind ik nog steeds het meest kwalijke dat op bepaalde scholen de Holocaust maar niet meer ”behandeld” wordt vanwege de sterke negatieve reacties die het oproept bij de leerlingetjes.

 3. Commentaar:

  Aversie tegen Joden is niet tegen Joden maar tegen zionisten. Een wezenlijk verschil. Nu heb je hele generaties die de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

  In de 19e eeuw is een beweging op gang gekomen om de bijbelse eindtijd gestalte te geven, om profetieën uit te laten komen. Kort door de bocht: wederoprichting van de staat Israel, onderwerping van de wereld en dan maar wachten op de wederopstanding van een zekere Jezus. Dit was niet zozeer een joods ‘complot’ maar een fundamenteel-christelijke, en die visie wordt nog steeds openlijk uitgedragen. Kijk bijvoorbeeld naar uitspraken van Sarah Palin, Bush en andere gelovigen die haast niet kunnen wachten op Armageddon, met de VS is het uitverkoren land. New world order. Men is bloedserieus.

  De staat Israel is er gekomen na WO-2 en er wordt tot de dag van vandaag gevochten tegen mensen die strijden tegen het ‘zionisme’. Iedereen dient zich te onderwerpen aan het ‘imperialisme’, zo wordt dat gezien in moslimkringen. Of je het eens bent of niet met sharia-regimes, geef ze eens ongelijk. De VS wordt als Satan gezien, Israel als een knecht. Je mag rustig stellen dat we al meer dan een eeuw verkeren in een soort religieuze wereldoorlog. Joden zijn in sommige kringen synoniem aan zionisten. Ook Hitler en Stalin geloofden in dit ‘complot’, vervolgden onschuldige mensen die zich hier helemaal niet mee bezig hielden, droomden zelf over een wereldrijk.

  Zionisten worden in één adem genoemd met vrijmetselaars. Breivik was vrijmetselaar. Groot-industriëlen, bankiers, top-politici, koningshuizen: vrijmetselaars. Van een wereldwijd complot zal heus geen sprake zijn, eerder gedeelde visies. Op Bilderberg zal men echt geen duistere zaken bespreken. Maar om ‘jodenhaat’ af te doen als blind ‘antisemitisme’ of racisme is te kort door de bocht. De aversie komt heel duidelijk ergens vandaan.

 4. Maja Mischke:

  @Commentaar: wat een prachtig voorbeeld! Of is dit satire?

 5. Commentaar:

  @Maja De soep wordt nooit zo heet gegeten, maar was het maar satire. Zo wordt serieus gedacht door flink wat christelijken, moslims en aluhoedjes. Het draait allemaal om hetzelfde, een wereldwijd ‘complot': Zionisme in de oorspronkelijke, 19e eeuwse zin van het woord. Van reptielen zal geen sprake zijn en het WTC zal heus niet zijn opgeblazen door het Pentagon, maar dat er lopen behoorlijk wat mensen rond die de bijbel uiterst serieus nemen en geen blad voor de mond nemen. Of men zich nu vrijmetselaar noemt of christelijk of wat dan ook. En dat wil niet zeggen dat iedereen die zich heeft aangesloten bij een kerk of genootschap zich met duistere plannetjes bezig houdt, integendeel. Het is een difuus geheel van overtuigingen, aannames en visies. Wel kan het verstandig zijn het duidelijke verschil op te merken tussen ‘Joden’ en ‘Zionisten’, hoe dit wordt beleefd, waar het vandaan komt. Laten we wel wezen, tot in de 20e eeuw liepen ‘we’ de hele wereld onder de voet, koloniseerden en bekeerden we erop los.

 6. Paul:

  @MAJA MISCHKE
  Natuurlijk is dat satire. Zoals je (hopleijk) weet dreef het zionisme hoofdzakelijk op het socialisme. De grote inspirator Theodor Herzl droomde dat de Joodse arbeidersklasse uit Oost-Europa zich in de Levant zou vestigen en een progressieve staat zou bouwen (kibbutzim en moshavim). Daarbij handig gebruik makend van de aloude roep om terug te keren naar het land van herkomst. Pas veel later werd dit ideaal door bepaalde christelijke groepen omarmd. Pas veel later werd zionisme gelijk gesteld aan religieus idealisme – het zoveelste stukje sociologische geschiedvervalsing. Want juist de religieuzen migreerden bij voorkeur naar landen als de Verenigde Staten.

 7. aadd:

  at Maja
  vorige keer vroeg ik je “jullie hebben de stok, waarom laat je je slaan?” .
  Hiermee verwees ik naar het feit dat 020 onder Joods bestuur is verworden tot een kudtstad.
  Hierop reageerde je niet en nu bestempel je me als antisemitisch met een vraagtekentje. Raar en kortzichtig. Ik ben vast niet de enige die wil weten waarom Joodse politici zo bitter weinig doen voor een prettige samenleving voor zichzelf en voor ons. Daarnaast gebeurt het veel dat discriminatie gebruikt wordt om problemen onbespreekbaar te maken en godwint iedereen maar een eind weg, zonder dat er iets effectief wordt opgelost. Intussen worden we beroofd, mishandeld en uitgescholden en groeien onze kinderen op met harde oordelen (en ervaringen) over de medemens.
  Wordt het niet tijd om in plaats van verwijtende stukjes te schrijven dat je iets zinnigs gaat doen voor de samenleving. Het zou misschien helpen als je je gaat inzetten voor een schoon, heel, veilig en tolerant Amsterdam.

 8. Maja Mischke:

  @Aadd Het simpele feit dat je onderscheid maakt tussen Joodse en andere politici geeft al te denken. Vraag jezelf eens af waarom je dat doet.

 9. Het Frolijke Fietsertje:

  “Hiermee verwees ik naar het feit dat 020 onder Joods bestuur is verworden tot een kudtstad………………..waarom Joodse politici zo bitter weinig doen voor een prettige samenleving….”

  Hahaha! En je vindt het gek dat MM niet reageerde? Ik zie dat ze het nu wel doet.

  Niettemin, AADD, jij bent er een, jongen, een loupezuivere.

 10. Commentaar:

  @Paul Zionisme heeft wortels die teruggaan tot in de vroege middeleeuwen, toen ‘het heilige land’ bevrijd moest worden. Kruistochten. Latere religieuze twisten in draaiden in principe om hetzelfde, koningen/keizers wilden een theocratie onder het ‘ware geloof’.
  Ik probeerde aan te geven hoe er in sommige kringen gedacht wordt. Als moslims het over zionisme hebben hebben ze het over zionisme. Een religieuze ideologie. Dat dat voor sommigen equivalent is aan Joden, Israel, VS of het westen in het algemeen is niet bepaald een groot geheim. Youtube staat vol toespraken. Je kunt je blindstaren op ‘dom racisme’ bij ‘Jodenhaat’, dat zal voor ongeschoolde tieners heus wel gelden. Maar uitspraken van aartsreligieuze Amerikaanse politici afdoen als satire… Tja.

 11. Paul:

  @COMMENTAAR
  Een opmerking dan nog de wortels die teruggaan tot in de vroege middeleeuwen hebben betrekking tot christelijk denken. Met de Kruistochten en theocratie of absolutisme heeft het zionisme niets te maken – deze term werd pas in de 19e eeuw geboren – ook al beweren sommige sociologen anders.
  Voor de rest helemaal eens.

 12. berislav:

  @Maja

  Nederlanders moeten hun angst voor het politieke achter zich laten ipv. iedere politieke vraag in termen van het sociale vraagstuk te bagatelliseren. Wij moeten de preliminaire burgeroorlog winnen, opdat we de echte niet hoeven uit te vechten.

 13. aadd:

  at Maja
  welke andere, dan Joodse politici, besturen Amsterdam dan?

 14. Marco van der Linden:

  @AADD

  Dit is een strikvraag! Amsterdam wordt al jaren niet bestuurd.

 15. dzp:

  Van der Laan is toch niet Joods? En hij doet het best goed.

 16. Bindsel:

  Het staat mij juist bij dat het CIDI zich decennialang had geassocieerd met deze progressieve linkse mensen, die zich nu schijnbaar hebben gekeerd tegen Israël. De reputatie van de CIDI is daarmee in het gedrang gekomen. Het CIDI bediende zich van een politieke agenda die ook prominent gestoeld was op het multiculturalische gedachtengoed. Een politieke doelstelling die nu een vernietigende uitwerking blijkt te hebben op het gehele beleidskader van het CIDI.

  Dat er nu alweer een verwijzende vinger wordt uitgestoken naar autochtone groepen zal waarschijnlijk te maken hebben met toenmalige beleidsdoelstellingen van het CIDI. Op de blaren zitten heet dat. Als er toen al zulk soort kortzichtige beleidsdoelstellingen werden gehanteerd, waardoor zou het CIDI nu wel een goede koers varen? Zijn er in die tijd mensen ontslagen? Een algemene herbezinning van de ideologie van het CIDI?

  Vaag marge-clubje.

 17. Ayna:

  Nee hoor.

  Dat er wat betreft antisemitisme nu weer een verwijzende (en terecht verwijtdatende) vinger wordt uitgestoken naar antisemitische allochtonen, en dan in de eerste plaats moslims, ligt helemaal niet aan ‘de beleidsdoelstellingen van de CIDI.

  Dat ligt toch echt aan die antisemitische allochtonen zelf.

  Dat jij jezelf met een dergelijk, totaal moslimantisemitime-apologetisch verzinsel ook als antisemiet manifesteert, ligt ook al niet aan de ‘beleidssdoelstellingen van de CIDI’.
  Dat ligt gewoon aan jezelf.

 18. Chantal:

  CIDI is een Pro Israel propaganda clubje

 19. Chantal:

  En dat Joden het constant hebben over hoe erg Jodenhaat wel niet is en elke keer schreeuwen ja maar het is heel erg aanwezig, is niks meer en niks minder dan de slachtofferrol omarmen
  Net zoals Israel zichzelf als slachtoffetr ziet ipv dader.
  Verder lijkt me de Moslimhaat onder Joden en minder mate onder autochtonen een groter probleem.
  De moskee hier in Zoetermeer hebben ze voor de 5de keer geprobeert in de fik te steken.
  En Extreem Rechts laat de jodenhaat los en manifesteert zich nu op moslimhaat, omdat dat groter is en dus meer macht mee te behalen valt

 20. Ayna:

  Anja is het zoveelste antisemitisch schreeuwertje, die anderen van schreeuwen beticht.

 21. Ayna:
 22. Ayna:

  Euh…ik bedoel Chantal:)

 23. Bindsel:

  @Ayna

  “Dat er wat betreft antisemitisme nu weer een verwijzende (en terecht verwijtdatende) vinger wordt uitgestoken naar antisemitische allochtonen, en dan in de eerste plaats moslims, ligt helemaal niet aan ‘de beleidsdoelstellingen van de CIDI.”

  Dan heb je toch echt de strekking van dit opiniestukje gemist.

  “Dat jij jezelf met een dergelijk, totaal moslimantisemitime-apologetisch verzinsel ook als antisemiet manifesteert, ligt ook al niet aan de ‘beleidssdoelstellingen van de CIDI’.
  Dat ligt gewoon aan jezelf.”

  Moet u toch echt teleurstellen, want u zult geen ‘moslimantisemitische-apologetisch verzinsels’ bij mij aantreffen. Het feit is dat het CIDI een dubieuze rol heeft gespeeld in de politieke geschiedenis van Nederland waardoor het nu zijn eigen positie heeft ondermijnd.

 24. mam de boer:

  Dit onderzoek is TOTAAL uit zijn verband gerukt.

  Pro Israel propaganda, koren op de molen van de PVV en daarnaast is het STOKOUD>

 25. Ayna:

  Nee Bindsel, ik heb helemaal geen strekking gemist.

  Jij probeert gewoon de kern van het stuk te ontkennen.

  En om een beetje een Joodse organisatie in Nederland de schuld te geven van het islamitisch antisemitisme, moet je wel heel erg van de pot gerukt zijn om te ontkennen dat dat nogal antisemitisch overkomt!

  Nou schrijfster: doe Pius, Chantal en Bindsel maar bij het rijtje hehe!

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten